XTeer WAY 68

Liên hệ

XTeer WAY 68 là một loại dầu trượt tuyệt vời. Nó được xây dựng với công nghệ dầu gốc chất lượng tuyệt vời và gói phụ gia bôi trơn trượt chuyên dụng có khả năng đáp ứng các thông số kỹ thuật hiệu suất chung của ngành và mong đợi của người dùng cuối. Nó được thiết kế đặc biệt để bôi trơn các slide công cụ máy, bảng và cơ chế cấp liệu.