XTeer Turbine VG 46

Liên hệ

Dầu Turbine Xteer VG 46 là một loại dầu tuabin được làm từ dầu gốc và phụ gia chất lượng cao, phù hợp cho vòng bi của tuabin hơi, tua bin khí và tua bin thủy lực.