XTeer Turbine VG 32

Liên hệ

XTeer Turbine VG 32 là một loại dầu tuabin được làm từ dầu gốc và phụ gia chất lượng cao, phù hợp cho vòng bi của tuabin hơi, tuabin khí và tua bin thủy lực.