XTeer Turbine VG 100

Liên hệ

XTeer Turbine VG 100 là một loại dầu tuabin được làm từ dầu gốc và phụ gia chất lượng cao, phù hợp cho vòng bi của tua bin hơi, tua bin khí và tua bin thủy lực.