XTeer TOP 5W30

Liên hệ

XTeer TOP là một loại dầu động cơ hiệu suất cao được pha chế từ 100% chất lỏng gốc tổng hợp. Nó hoàn toàn phù hợp để sử dụng trong động cơ xăng xe khách và xe tải nhẹ, động cơ diesel xe khách và động cơ LPG xe khách trong mọi điều kiện vận hành. Khả năng phạm vi nhiệt độ rộng hơn của chất lỏng cơ sở tổng hợp đảm bảo chính xác [V]