Xteer HVI 32

Liên hệ

Xteer HVI 32 là loại dầu thủy lực chống mài mòn cao tốt nhất. Nó được xây dựng với công nghệ dầu gốc chất lượng tuyệt vời và một hệ thống phụ gia cung cấp sự ổn định oxy hóa đặc biệt, tách nước và khử bọt. Nó được thiết kế đặc biệt để có chỉ số độ nhớt cao và điểm rót thấp để sử dụng trong phạm vi nhiệt độ rộng hơn so với dầu thủy lực chống mài mòn thông thường.