XTeer HD Ultra 15W40

Liên hệ

XTeer HD Ultra 15W40 là dầu động cơ diesel hạng nặng tiên tiến nhất được thiết kế cho các động cơ diesel cao cấp mới nhất với những cân nhắc cho môi trường. Nó đáp ứng các tiêu chuẩn khó nhất của các nhà sản xuất ô tô lớn của châu Âu như Mercedes-Benz và Volvo. Khả năng chống biến đổi nhiệt độ tuyệt vời của nó đảm bảo tuổi thọ của các bộ phận động cơ và mức hiệu suất tối ưu trong mọi trường hợp.