XTeer HD Ultra 10W40

Liên hệ

XTeer HD Ultra 10W40 là dầu động cơ diesel hạng nặng tiên tiến nhất được thiết kế cho các động cơ diesel cao cấp mới nhất với những cân nhắc cho môi trường. Nó là một loại dầu động cơ hạng nặng tổng hợp sử dụng công nghệ tiên tiến giúp bảo vệ động cơ vượt trội cho động cơ diesel bốn thì tăng áp. Khả năng chống biến đổi nhiệt độ tuyệt vời của nó đảm bảo tuổi thọ của các bộ phận động cơ và mức hiệu suất tối ưu trong mọi trường hợp.