XTeer Gasoline G700 20W50

Liên hệ

XTeer Gasoline G700 20W50 là loại dầu động cơ xăng tiên tiến nhất được thiết kế cho những chiếc xe cao cấp với công nghệ mới nhất. Nó đáp ứng các yêu cầu của cấp dầu động cơ tiên tiến hiện tại của API SN. Nó được tối ưu hóa để cung cấp bảo vệ và bôi trơn vượt trội trong tất cả các động cơ xăng xe khách.