XTeer COMP-P 100

XTeer COMP-P 100 là một loại dầu máy nén khí đặc biệt. Nó được xây dựng với công nghệ dầu gốc chất lượng tuyệt vời và hệ thống phụ gia công nghệ cao đảm bảo bảo vệ thiết bị đặc biệt và độ tin cậy cho máy nén hoạt động. Nó được thiết kế đặc biệt để cung cấp bảo vệ chống mài mòn tuyệt vời và khả năng chống oxy hóa và nhiệt vượt trội. Hơn nữa, nó cho thấy khả năng giúp giảm chi phí bảo trì thông qua việc giảm thiểu các sự cố thiết bị và tiền gửi và chuyển giao hạ nguồn.