XTeer AW 46

Liên hệ

XTeer AW 46 là loại dầu thủy lực chống mài mòn tốt nhất. Nó được xây dựng với công nghệ dầu gốc chất lượng tuyệt vời và một hệ thống phụ gia cung cấp sự ổn định oxy hóa đặc biệt, tách nước và khử bọt. Nó đặc biệt đặc biệt để bảo vệ chống mài mòn.