XTeer ATF 3

Liên hệ

XTeer ATF 3 là chất lỏng truyền tự động tiên tiến nhất được thiết kế cho những chiếc xe cao cấp với công nghệ mới nhất. Nó phù hợp và được thiết kế để cung cấp bảo vệ tuyệt vời chống lại sự cố độ nhớt. Nó là một chất lỏng truyền tự động tổng hợp.