Súng Xiết Bu Lông Khí Nén 1″ Toku Japan MI-3800GL

14,500,000  14,000,000 

Súng Xiết Bu Lông Khí Nén 1″ Toku Japan MI-3800GL

14,500,000  14,000,000