Súng Xiết Bulong Khí Nén 1/2″ Mi-17M Toku

5,200,000  4,500,000 

Súng Xiết Bulong Khí Nén 1/2″ Mi-17M Toku

5,200,000  4,500,000