Súng vặn ốc tay ngang 3/8″ Shinano

2,200,000  1,900,000 

Súng vặn ốc tay ngang 3/8″ Shinano

2,200,000  1,900,000