Máy Tháo Vỏ Xe Tay Ga, Xe Du Lịch LEO L8001

25,000,000  22,000,000