Máy Ra Vỏ, Máy Cảo Vỏ Xe Liberty LC-885D

24,500,000