Máy mài sàn bê tông K12 A6 (không biến tần)

67,700,000 

Máy mài sàn bê tông K12 A6 (không biến tần)

67,700,000