Máy khoan tháo vết hàn bấm SI-5800 Shinano

6,500,000  6,000,000 

Máy khoan tháo vết hàn bấm SI-5800 Shinano

6,500,000  6,000,000