Cầu Nâng Ô Tô 2 Trụ Giằng Trên HPA Italy P2C 245C

80,000,000 

Cầu Nâng Ô Tô 2 Trụ Giằng Trên HPA Italy P2C 245C

80,000,000