Thiết bị gia công phục hồi

Showing all 21 results

Thiết bị sửa chữa ly hợp, bánh đà

Máy Doa Xi Lanh T8018A

Thiết bị sửa chữa má phanh, tang trống

Máy láng đĩa phanh trực tiếp trên xe AM-983

65,000,000 

Thiết bị sửa chữa má phanh, tang trống

Máy láng đĩa phanh, tang trống AM-983 Drum&Disc

75,000,000 

Thiết bị sửa chữa má phanh, tang trống

Máy láng đĩa phanh, tang trống xe tải T8470

Thiết bị sửa chữa má phanh, tang trống

Máy Láng Trống, Đĩa Phanh C9370

Thiết bị sửa chữa má phanh, tang trống

Máy Láng Trống, Đĩa Phanh T8445FCV

Thiết bị sửa chữa ly hợp, bánh đà

Máy Mài Bánh Đà, Bàn Ép Li Hợp FG500

Thiết bị sửa chữa động cơ

Máy Mài Sửa Supáp 3M9390

Thiết bị sửa chữa má phanh, tang trống

Máy tán ri vê bố thắng xe tải

490,000,000 
530,000 
450,000,000 
750,000,000 

Thiết bị sửa chữa má phanh, tang trống

Máy Tiện, Láng Tang Trống T8360A

Thiết bị sửa chữa động cơ

Thiết Bị Doa Lỗ Xi-E T8590A

Thiết bị sửa chữa động cơ

Thiết Bị Doa Xi Lanh Cỡ Nhỏ T806