Máy chà sàn công nghiệp

Showing all 29 results

170,000 

Máy chà sàn công nghiệp

MÁY CHÀ SÀN GI ẶT TH ẢM MODEL BF522

9,490,000 

Máy chà sàn công nghiệp

MÁY CHÀ SÀN GIẶT THẢM MODEL BF521

9,550,000 
21,600,000 
21,600,000 

Máy chà sàn công nghiệp

MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP MODEL SC-70C

37,200,000 

Máy chà sàn công nghiệp

MÁY CHÀ SÀN LIÊN HỢP MODEL SC-70D

56,600,000 

Máy chà sàn công nghiệp

Máy chà sàn liên hợp Supper Clean SC2A

30,550,000 

Máy chà sàn công nghiệp

Máy chà sàn liên hợp Supper Clean SC50C

34,900,000 

Máy chà sàn công nghiệp

Máy chà sàn liên hợp Supper Clean SC50D

47,700,000 

Máy chà sàn công nghiệp

Máy chà sàn Supper Clean BD1AE

12,100,000 

Máy chà sàn công nghiệp

Máy chà sàn Supper Clean BD2AE

12,100,000 

Máy chà sàn công nghiệp

MÁY CHÀ SÀN TẠ KARVA KVG -17F

19,500,000 

Máy chà sàn công nghiệp

MÁY CHÀ SÀN TẠ CAMRY BF 523

11,100,000 

Máy chà sàn công nghiệp

MÁY CHÀ SÀN TẠ SUPPER CLEAN SC 004

11,500,000 
11,300,000 

Máy chà sàn công nghiệp

Máy giặt thảm Supper Clean DTJ4A

28,000,000 

Máy chà sàn công nghiệp

MÁY MÀI SÀN BÊ TÔNG K12 A5

62,400,000 
67,700,000 

Máy chà sàn công nghiệp

Máy mài sàn bê tôngK-6 A8

52,400,000 

Máy chà sàn công nghiệp

MÁY PHUN HÚT GIẶT THẢM MODEL: LC602SC

10,700,000 

Máy chà sàn công nghiệp

MÁY PHUN HÚT GIẶT THẢM MODEL: LC802SC

11,100,000 

Máy chà sàn công nghiệp

Quạt sấy thảm Supper Clean SC-900

3,500,000